Λεβάντα

ΛΕΒΑΝΤΑ – Lavandula angustifolia

ποικιλίες  ( SEFTOPOLIS  -  HEMUS - YBRID )

 

ΤΟ ΦΥΤΟ

 

Η Λεβάντα είναι ένας πολυετής, αειθαλής αρωματικός θάμνος με διάρκεια ζωής από 15 - 20 έτη.

 

ΕΔΑΦΟΣ

 

  Η λεβάντα καλλιεργείται σε ξηρικά και ποτιστικά εδάφη, με κλίση ή επίπεδα αρκεί να είναι καλά στραγγιζόμενα, εδάφη που δεν κρατούν νερό και δεν «λιμνάζουν». Δεν είναι απαραίτητο να είναι ποτιστικά τα χωράφια γιατί η καλλιέργεια μπορεί να γίνει και ξηρική. Η δυνατότητα όμως να ποτιστεί η καλλιέργεια κυρίως σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας ή καύσωνα αυξάνει την παραγωγή της.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΦΥΤΕΥΣΗ

 

 Η κατεργασία του εδάφους περιλαμβάνει τις συνήθεις εργασίες για οποιαδήποτε καλλιέργεια, δηλαδή όργωμα ακολουθούμενο από σβάρνισμα ή φρεζάρισμα με σκοπό να ψιλοχωματιστεί το έδαφος πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας ώστε να γίνει σωστά η φύτευση, να έχουμε καλή πρόσφυση του ριζικού συστήματος του φυτού με το χώμα και γρήγορη ανάπτυξη του ριζικού του συστήματος.

Φυτεύονται από 1100 (υβρίδιο) έως 2200 (seftopolis) φυτά λεβάντας ανά στρέμμα ανάλογα με την ποικιλία που θα επιλέξει ο παραγωγός να καλλιεργήσει.

Οι αποστάσεις φύτευσης είναι:

Για το υβρίδιο: 0,6-0,7m μεταξύ των φυτών και 1,40m μεταξύ των γραμμών.

Για την ποικιλία seftopolis: 0,3-0,4m μεταξύ των φυτών και 1,40m μεταξύ των γραμμών.

Η φύτευση μπορεί να γίνει σε δύο περιόδους Οκτώβριο με Νοέμβριο και Απρίλιο με Μάιο. Όταν η φύτευση γίνεται την άνοιξη και υπάρχει  παρατεταμένη ξηρασία απαιτείται υποστήριξη του φυτού με νερό.

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

 

Η καλλιέργεια της λεβάντας, όπως και των περισσότερων αρωματικών φυτών, δεν απαιτεί πολλές καλλιεργητικές φροντίδες κατά τη διάρκεια του έτους. Η κύρια φροντίδα είναι η ζιζανιοκτονία, κυρίως κατά το έτος εγκατάστασης της φυτείας η οποία επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους (σκάλισμα –χειρονακτικά ή μηχανικά-, φρεζάρισμα, εδαφοκάλυψη με πλαστικό ή γεωύφασμα κ.α.)

 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

 

Η συγκομιδή για την καλλιέργεια της λεβάντας, ανάλογα και με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Ιουνίου μέχρι μέσα Ιουλίου και πραγματοποιείται με δρεπάνια ή κλαδευτήρια (για εκτάσεις λίγων στρεμμάτων) ή με ειδικές μηχανές συλλογής λεβάντας (για εκτάσεις πολλών στρεμμάτων).

 

ΑΠΟΔΟΣΗ

 

Δείγματα παραγωγής έχουμε στην καλλιέργεια της λεβάντας από τον πρώτο χρόνο εγκατάστασής της στο χωράφι η οποία είναι σταδιακά αυξανόμενη και μεγιστοποιείται μετά το τρίτο έτος.

Οι αποδόσεις κυμαίνονται ως εξής:

Για το υβρίδιο: 10-15 λίτρα ανά στρέμμα, αιθέριο έλαιο λεβάντας και

                         80-100 κιλά ανά στρέμμα, αποξηραμένα άνθη λεβάντας

                         (δρόγη)

                         Η ποικιλία αυτή ενδείκνυται για την παραγωγή δρόγης

Για την ποικιλία seftopolis: 4-6 λίτρα ανά στρέμμα αιθέριο έλαιο λεβάντας

                         Η ποικιλία αυτή ενδείκνυται για την παραγωγή υψηλής 

                         ποιότητας αιθέριου ελαίου

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

  1. Δυνατότητα καλλιέργειας στα περισσότερα είδη χωραφιών

  2. Χαμηλή επένδυση ανά στρέμμα με υψηλή απόδοση

  3. Μικρές απαιτήσεις σε εξοπλισμό και καλλιεργητική φροντίδα

  4. Δεν απαιτούνται φυτοφάρμακα

  5. Γρήγορη απόσβεση της αρχικής επένδυσης (από το 2ο έτος)

  6. Πολυετής καλλιέργεια με διάρκεια παραγωγικής ζωής έως και 15 έτη

  7. Πλήρης υποστήριξη των επενδυτών-καλλιεργητών από την εταιρεία μας σε όλα τα στάδια της καλλιεργητικής διαδικασίας