Τσάι του βουνού – Sideritis spp

 

ΤΟ ΦΥΤΟ

 

Είναι πολυετής πόα με μικρά κίτρινα ή λευκά άνθη και στην Ελλάδα αυτοφύονται 17 περίπου είδη.  

 

ΕΔΑΦΟΣ- ΦΥΤΕΥΣΗ

 

Το τσάι του βουνού καλλιεργείται σε ξηρικά  εδάφη. Η κατεργασία του εδάφους περιλαμβάνει τις συνήθεις εργασίες για οποιαδήποτε καλλιέργεια, δηλαδή όργωμα ακολουθούμενο από σβάρνισμα ή φρεζάρισμα με σκοπό να ψιλοχωματιστεί το έδαφος πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας ώστε να γίνει σωστά η φύτευση, να έχουμε καλή πρόσφυση του ριζικού συστήματος του φυτού με το χώμα και γρήγορη ανάπτυξη του ριζικού του συστήματος.

Φυτεύονται περίπου 2000 φυτά  ανά στρέμμα.

Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 0,5m μεταξύ των φυτών και 1m μεταξύ των γραμμών.

Η φύτευση μπορεί να γίνει σε δύο περιόδους Οκτώβριο με Νοέμβριο και Απρίλιο με Μάιο. Όταν η φύτευση γίνεται την άνοιξη και υπάρχει  παρατεταμένη ξηρασία απαιτείται υποστήριξη του φυτού με νερό.

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

 

Το τσάι του βουνού, όπως και τα περισσότερα αρωματικά φυτά, δεν απαιτεί πολλές καλλιεργητικές φροντίδες κατά τη διάρκεια του έτους. Η κύρια φροντίδα είναι η ζιζανιοκτονία, κυρίως κατά το έτος εγκατάστασης της φυτείας η οποία επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους (σκάλισμα –χειρονακτικά ή μηχανικά, φρεζάρισμα, εδαφοκάλυψη με πλαστικό ή γεωύφασμα κ.α.)

 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

 

Η συγκομιδή ανάλογα και με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, γίνεται κατά την πλήρη άνθιση του φυτού η οποία για τις πεδινές περιοχές είναι τον Ιούνιο και για τις ορεινές τον Ιούλιο και πραγματοποιείται με δρεπάνια ή κλαδευτήρια.  

 

ΑΠΟΔΟΣΗ

 

Παραγωγή έχουμε από τον πρώτο χρόνο εγκατάστασης της καλλιέργειας στο χωράφι η οποία είναι σταδιακά αυξανόμενη και μεγιστοποιείται μετά το τρίτο έτος. Η παραγωγική διάρκεια του φυτού είναι 6-8 έτη.

Οι αποδόσεις κυμαίνονται από 100-150Kgr ανά στρέμμα αποξηραμένο τσάι.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

  1. Χαμηλή επένδυση ανά στρέμμα με υψηλή απόδοση

  2. Μικρές απαιτήσεις σε εξοπλισμό και καλλιεργητική φροντίδα

  3. Δεν απαιτούνται φυτοφάρμακα

  4. Γρήγορη απόσβεση της αρχικής επένδυσης (από το 1ο έτος)

  5. Πολυετής καλλιέργεια με διάρκεια παραγωγικής ζωής έως και 8 έτη

  6. Ανθεκτικό φυτό στις ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό και υψηλές θερμοκρασίες)

  7. Πλήρης υποστήριξη των επενδυτών-καλλιεργητών από την εταιρεία μας σε όλα τα στάδια της καλλιεργητικής διαδικασίας

τσάι του βουνού